Nákupní košík je prázdny

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč K úhradě

Objednávka

Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.spodnipradlo-fame.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami a obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v platném znění. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím a že byl seznámen s reklamačním řádem.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, které bude dodáváno v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy v České republice.

IV. Objednávání zboží a uzavření smlouvy

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky kupujícím.
b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu apod. žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako např. písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.

V. Cena a platební podmínky

Ceny zboží uvedené na webových stránkách www.spodnipradlo-fame.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží.

Formy úhrady za objednané zboží:

A/ Dobírkou: objednané zboží uhradíte při převzetí zásilky veřejnému dopravci. Spojené expediční náklady činí 119,-Kč               B/ Převodem na účet: objednané zboží uhradíte převodem na účet Fame CZ. Spediční náklady činí 99,-Kč
C/ Zaplacením v hotovosti na prodejně při osobním odběru zboží proti předání faktury a dodacího listu (zdarma).                                

 

VI. Způsob dodání

Zboží, které je na skladě, odesíláme maximálně do 2 pracovních dní ode dne obdržení objednávky a to v závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží. Ve výjimečných případech, kdy zboží není skladem, Vás bude kontaktovat prodávající za účelem dohodnutí termínu dodání zboží. O odeslání je kupující vždy informován e-mailem v den odeslání. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni.

A/ Veřejným dopravcem - Česká pošta, s.p.

Spedice k Vám domů, nebo do zaměstnání (tedy místa, které uvedete jako dodací adresu). V případě objednání zboží na dobírku Vám bude zboží odesláno maximálně do 2 pracovních dnů. Za zdržení způsobené veřejným dopravcem neodpovídáme. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat do dodacího listu a informovat prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky během dopravy se doporučuje kupujícímu zásilku nepřevzít a opět ihned informovat prodávajícího.

B/ Přímým osobním odběrem na prodejně firmy Fame CZ s.r.o.

Pokud si zvolíte tuto možnost, bude Vás kontaktovat zaměstnanec skladu, který Vám sdělí termín, kdy bude objednané zboží na prodejně k dispozici. V případě volby osobního odběru, může být dodací lhůta až 30 pracovních dnů a to v souvislosti s běžným termínem zásobování prodejny. Za tento způsob přepravy neúčtujeme žádný poplatek.

VII. Expediční náklady

K ceně zboží účtujeme expediční poplatek 99,- Kč. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání.

VIII. Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována záruční doba minimálně 6 měsíců dle Obchodního zákoníku, nebo minimálně 24 měsíců pro spotřebitele dle Občanského zákoníku. Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

IX. Výměna zboží

Pokud jste obdržel/-la v důsledku nesprávného výběru výrobek, který Vám nevyhovuje svou velikostí, zašleme Vám výrobek nový. Účtováno Vám bude pouze poštovné 99,- Kč a případný rozdíl mezi kupní cenou původního a nově objednaného zboží. Objednané výrobky zkoušejte na spodní prádlo. Ušpiněné prádlo a zboží nevyhovující obvyklým hygienickým standardům nebude vyměněno nebo případná reklamace nebude uznána. Výměna zboží bude provedena do 30 dnů ode dne obdržení vráceného, velikostně nevyhovujícího zboží. Přiložte kopii dokladu o nákupu a přímo na ni připište, za co přesně chcete zboží vyměnit: název, barva, velikost , počet kusů (případně kód produktu na eshopu).

V žádném případě neposílejte zpět zboží na dobírku! Tyto zásilky nebudou přijaty a budou doručeny zpět odesílateli.

X. Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů v souladu s § 53(7) občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Toto právo se týká i zboží osobně vyzvednutého na prodejně. My Vám vrátíme peníze za odmítnuté zboží do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vraceného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Příslušnou částku zašleme na Váš účet nebo poštovní poukázkou.
V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený a nejlépe v původním obalu spolu s kopií faktury. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vhodným obalem pro zaslání vyztužené podprsenky je krabice nikoli obálka). Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz. V případě požadavku na vrácení peněz převodem na účet nebudou účtovány žádné náklady vynaložené na vrácení této částky. V případě požadavku na vrácení peněz poukázkou na adresu bude částka snížena o skutečné náklady na odeslání této částky dle platného sazebníku ČP, s.p. (aktuálně je to 35,-Kč).
Při odstoupení od smlouvy, prosím, zašlete zboží na sklad : Fame CZ s.r.o., Komenského 410, 509 01 Nová Paka. Toto se týká i zboží osobně vyzvednutého na prodejně.

XI. Informace o prodávajícím

Fame CZ s.r.o., Komenského 410, 509 01, Nová Paka
IČ: 26008556
DIČ: CZ26008556
Tel.: +420 775 910 971
e-mail: pradlofamecz@email.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v hradci Králové. ddíl C, vložka 19741.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i ve stejném okamžiku platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných expedičních nákladů.
Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Provozní doba internetového obchodu je nepřetržitě od 0.00 do 24.00 hod. denně.

EET